Referanser

"Optilux har levert gode tekniske løsninger når vi lanserer nye biler"  
Autostrada


"I en bransje hvor utfordringene kommer på løpende bånd, er det godt å ha en samarbeidspartner som er løsningsorientert og tar ansvar"
Arrangør, Folkefesten 2012 og Festen i gata 2013